Νέα από την Βολιμεσ
Tunisair viene incontro agli operatori aggiungendo ai 37 voli settimanali per Tunisi da Roma, Milano, Bologna, Venezia, Napoli e Palermo, nello schedule estivo, altri collegamenti per Djerba e Monastir. «Dal 13 giungo fino a settembre – spiega Ali ...
Tunisair sostiene gli operatori: più <b>voli, ma</b> niente charter
Pochi voli, sempre meno, un futuro legato alla mutazione verso i cargo, che comunque gli garantirebbe la sopravvivenza…ma il Verdi è anche altro. Un ottimo aeroporto per i disabili. Lo fa sapere l'Amnic in una nota, che stride con la pessima ...
Le contraddizioni del Verdi: senza <b>voli, ma</b> a portata di disabile
Malgrado un maggior numero di voli, la compagnia aerea Swiss ha trasportato meno persone nel primo trimestre 2016: rispetto a un anno rima, la società controllata dalla tedesca Lufthansa ha infatti registrato 3,5 milioni di passeggeri, in calo dell'1%.
Malgrado un maggior numero di voli, la compagnia aerea Swiss ha trasportato meno persone nel primo trimestre 2016: rispetto a un anno rima, la società controllata dalla tedesca Lufthansa ha infatti registrato 3,5 milioni di passeggeri, in calo dell'1%.
Συνάντηση με εκπροσώπους από την περιοχή των Βολιμών και των παραθαλάσσιων περιοχών, όπως τα Ξίγκια και ο Αγιος Νικόλαος, με στόχο την προετοιμασία τους εν όψει καλοκαιριού, είχε το πρωί της Τρίτης ο δήμαρχος. Από τον κ. Κολοκοτσά ζητήθηκε να ...
Londra è immersa nella nebbia. Anni fa questa non era una notizia, tanto è vero che in Italia si usava il termine "fumo di Londra" per indicare in ambito sartoriale un particolare tono di grigio antracite. Da un po' di tempo a questa parte non è più ...
METEO: Londra nella NEBBIA, caos nei <b>voli, ma</b> tra poco arriva <b>...</b>
Τ.Κ. από την Βολιμεσ
290 91
Βολιμεσ
Ξενοδοχεία
άφιξη
αναχώρηση