Νέα από την Ανω Καλεντινη
που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ...
5 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
Άσχημο αστείο έπαιξαν οι… ανιχνευτές μετάλλων στον ιερέα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της εκκλησίας Άγιος Γεώργιος Άνω Καλεντίνη Άρτας! Το «σήμα» που έδιναν για την ύπαρξη θησαυρού θαμμένου πίσω από το ιερό του ναού, αποδείχθηκε… «μαϊμού» ...
Άρτα: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!
ανιχνευτές μετάλλων στον ιερέα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της εκκλησίας Άγιος Γεώργιος Άνω Καλεντίνη Άρτας! Το «σήμα» που έδιναν για την ύπαρξη θησαυρού θαμμένου πίσω από το ιερό του ναού,. αποδείχθηκε… «μαϊμού» κι έτσι οι ανασκαφές που ...
«Άνθρακες ο θησαυρός» στην Άρτα
Φωτογραφίες από την Ανω Καλεντινη
Τ.Κ. από την Ανω Καλεντινη
470 44
Ανω Καλεντινη
Ξενοδοχεία
Hotel Galini Hotel Galini
Vourgareli
47045 Vourgareli
Hotel Athamas Hotel Athamas
Athamanio
47045 Athamanio
Xenonas Kypseli Xenonas Kypseli
Kypseli
45047 Kypseli